2022 Finest Flashbacks Refractor #211 Sammy Sosa SP